మధిర చేరుకున్న భట్టి పాదయాత్ర | CLP Leader Bhatti Vikramarka Padayatra Khammam | hmtv

మధిర చేరుకున్న భట్టి పాదయాత్ర | CLP Leader Bhatti Vikramarka Padayatra Khammam | hmtv #BhattiVikramarka #Khammam #hmtv ► Watch hmtv Live : https://youtu.be/qIY8IeluF9g ► Subscribe to hmtv News YouTube : http://goo.gl/f9lm5E ► Like us on FB : https://www.facebook.com/hmtvnewslive ► Follow us…

మధిర చేరుకున్న భట్టి పాదయాత్ర | CLP Leader Bhatti Vikramarka Padayatra Khammam | hmtv

Source

0
(0)

మధిర చేరుకున్న భట్టి పాదయాత్ర | CLP Leader Bhatti Vikramarka Padayatra Khammam | hmtv
#BhattiVikramarka #Khammam #hmtv

► Watch hmtv Live : https://youtu.be/qIY8IeluF9g
► Subscribe to hmtv News YouTube : http://goo.gl/f9lm5E
► Like us on FB : https://www.facebook.com/hmtvnewslive
► Follow us on Twitter : https://twitter.com/hmtvnewslive
► Instagram : https://www.instagram.com/hmtvnewslive
►Telegram : https://t.me/hmtvnewslive
► For News in Telugu: http://www.hmtvlive.com/
► For News in English: http://www.thehansindia.com

0 / 5. 0